Publikováno: 02.08.2007
 
PLAVÁNÍ
Plaveme od zahojeného pupečníku do 14 let dítěte. Plavání ve vaně u vás doma, plavání na plavečáku v Č. Krumlově a ve Větřní, pokračujeme bez maminky, plaveme už sami ...

Naše nabídka:

ZAČÁTKY KURZU JSOU V JEDNOTLIVÝCH TURNUSECH: 1.TURNUS (ZÁŘÍ-ŘÍJEN), 2. TURNUS (LISTOPAD-PROSINEC), 3.TURNUS (LEDEN-ÚNOR), 4. TURNUS (BŘEZEN-DUBEN) A 5. TURNUS (KVĚTEN-ČERVEN). Cena bude vypočítána dle počnů lekcí v turnusu.

1. plavání ve vaně u vás doma - pro děti od zahojeného pupečníku do 5. měsíce věku. Základy manipulace s dítětem na suchu i ve vodě, hry a hříčky ve vodě, abeceda potápění. Již 4.-5. lekci se dítě samo po signálu potápí.

2. plavání na plavečáku v Č. Krumlově a ve Větřní - pro děti od 5. měsíce v Krumlově a od 1 roku ve Větřní do 3 let po souhlasu pediatra. V malém bazénu, teplota vody 30-32°C. Lekce trvá 30 minut ve vodě.


3. pokračujeme bez maminky - pro děti od 3,5 roku bez maminek v malém bazénku v Českém Krumlově - základy plaveckých pohybů (splývání, potápění, orientace pod i nad vodou).

 

4. plaveme už sami - pro starší děti asi od 5-6 let do 10-14 let. Plaveme ve velkém bazéně v Českém Krumlově. Znaková souhra, kraul, prsa, způsoby sebezáchrany. Dokonalá orientace v hloubce.